24-04-2023 Informationsaften om værdien af ejendomme på landet


Den nye ejendomsvurdering kan få stor betydning for mindre ejendomme på landet.

Fra 11. april begyndte Vurderingsstyrelsen at sende brev til ejere af ejendomme, der skifter kategori fra landejendom til ejerbolig, eller omvendt. Det estimeres, at omkring 25.000 landejendomme vil blive berørt af ændringen.

Vi vil derfor gerne invitere alle med interesse i at få svar på nogen af de spørgsmål til et informationsmøde.

På infomødet, kommer økonomikonsulenter Lene Toft Bundgaard og Andy Dybdahl fra Velas og besvarer spørgsmål og informerer om den nye kategorisering af ejendomme.

STED:

Velas, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg

TILMELDING:

Arrangementet er gratis, men af hensyn til forplejning skal tilmeldingen ske senest d. 21. april

Tilmelding via link https://forms.office.com/e/FN4EgpnX5M

Eller ring 30500636

Max deltagerantal på 160 personer

ARRANGØRER:

Landboforeningen Midtjylland og Familielandbruget Midtjylland


   Informationsaften om værdien af ejendomme på landet Tilbage