16-06-2022 Lodsejermøde vedr. Skals Ådal


Til lodsejere i Skals Ådal

 

Invitation til ekskursion til at se på natur- og biodiversitet på lavbundsområder i Skals Ådal

Torsdag 16. juni kl. 15.00-19.00 på Lyngvej 19.30, 8832 Skals

 

Dagens tema: Kan lavbundsprojekter gennemføres på en måde, så biodiversiteten fremmes?

Formålet med dagen er, at se på værdifulde naturtyper i området og få kendskab til de planter, der vokser her. Vi skal også se på, hvordan forvaltningen af sådanne områder skal være for, at naturtypen er i fremgang. Vi skal diskutere om et gennemførslen af et lavbundsprojekt i området vil påvirke den værdifulde natur.

Kl. 15-15.15      Introduktion til arrangement og til naturarealer og naturtyper i  ådalen. (landboforeningen og Velas

Kl. 15.15            Afgang til engene

Kl. 15.45:           Turen går forbi naturtyperne kildevæld og rigkær og forklaring på hvorfor disse naturtyper opstår og hvilke planter, der er karakteristiske for naturtypen. (Viborg Kommune)

Kl. 17.45:          Retur til Lyngvej 19

Kl. 18.15:          Sandwich, øl og vand

Kl. 18.45:          Målene for rigkærne i ådalen, hvilken forvaltning kræver det at opnå disse mål? (Viborg Kommune)

Kl. 19.0:           Hvordan kan ønsket om at gøre lavbundsarealerne mere våde forenes med målene for habitatnaturtyperne? (Winnie Brøndum. SEGES)

Kl. 19.15            Kunsten at afgræsse våde arealer (Ole, Højvang Økologi)

Kl. 19.30            Afrunding og tak for i dag

 

Tilmelding TRYK HER eller ring 30500636

 


   Lodsejermøde vedr. Skals Ådal Tilbage