14-06-2022 Sommerarrangement


Besøg hos John og Jørn Jacobsen, Østerskovvej 4, 8670 Låsby

Forløbigt program:

18.00 Velkomst v. formand Anders Ahrenfeldt

19.00 Aktuel landbrugspolitik v. Flemming Nør-Pedersen – L&F

19.45 Oplæg ved Erik Bredholt - formand for Danish Crown

20.30 Pause med muligfor at se kornanlæg og maskinpark

           Kaffe og dessert

21.15 John og Jørgen fortæller om, hvordan de har gennemført deres generationsskifte

22.00 Afslutning

22.15 Tak for i aften


   Sommerarrangement Tilbage