/Images/dk/nyheder/Presse/2024/Presse - Landmænd holde debataften i Kjellerup 18.04.2024.pdf

/Files/Images/dk/nyheder/Pressemeddelse vedr. Temamøde om grøn energi.pdf

/Files/Images/dk/pdf/Presseklip/Læserbrev vedr. kvælstof og spildevand.pdf

Aktuelt om PFOS

Dato: 31-10-2021

Sager om mulige forureninger med flourstoffet PFOS fylder lige nu meget hos de landmænd, der bor i berørte områder, men også rigtigt meget i medierne, som gerne dyrker mange vinkler på sagen.

Vi skriver til jer direkte for at give jer information om sagen, så I kan hjælpe jeres medlemmer, hvis der skulle være nogle af dem, der har arealer, der kan være berørt af forurening med PFOS.

I er meget velkomne til at dele denne info med landmænd, som henvender sig til jer, eller som I ved sidder med overvejelser vedørende disse tidligere brandøvelsespladser/militære arealer, hvor der er blevet brugt brandslukningsskum med PFOS.

Baggrund

I 2006 det forbudt at bruge stoffet i brandskum, men det var tilladt at bruge restlagre frem til 2011, hvor al brug af PFOS blev forbudt.

Fødevarestyrelsen har i skrivende stund (29. oktober 2021) ikke fundet et sundhedsskadeligt indhold af PFOS i fødevarer andre steder end i kød fra kvæg i Korsør – det er den sag, der i sommer igangsatte fokus på PFOS-forureninger.

Hvad sker der lige nu

Myndighederne har identificeret 181 tidligere brandøvelsespladser og lignende landet over, hvor der er risiko for forurening. Listen over disse arealer kan ses her:  https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/sep/nyt-overblik-over-mulige-pfos-forureninger/

 

Det er kommunernes ansvar at undersøge, om der er forurening af de pågældende arealer. Kommunerne er derfor i disse uger i færd med at undersøge både marker og vandløb disse steder med henblik på at afklare, om der er en risiko eller direkte spor af PFOS. Kommunerne skal melde ind til Miljøstyrelsen 15. november.

Link til Miljøstyrelsens hjemmeside om PFOS: https://mst.dk/service/nyheder/bliv-klogere-paa-pfaspfos-forurening/

Hvad er proceduren

Hvis analyser viser, at der er lokal forurening med PFOS på arealer med fødevareproduktion, vil Fødevarestyrelsen analysere fødevarer og afgrøder fra området. Målet er at finde ud af, om stoffet kan spores i kød, fisk, mælk, foder og afgrøder, som stammer fra det pågældende areal.

I tilfælde af behov for analyser vil Fødevarestyrelsen kontakte den enkelte lodsejer direkte med henblik på at tage de nødvendige prøver. Fødevarestyrelsen vil i samme ombæring give retningslinjer for, hvordan man skal forholde sig i forhold til gårdens produkter (grøntsager, mælk, kød og lignende).

Får en landmand en henvendelse fra Fødevarestyrelsen om udtagning af prøver, bør landmanden straks kontakte den virksomhed, der aftager gårdens produkter (mejeri, slagteri osv.) med henblik på en nærmere aftale om, hvordan man skal forholde sig ind til prøvesvaret foreligger.

Har landmanden direkte salg, kan han tage en dialog med Fødevarestyrelsen vedr. sine produkter. Se evt. Fødevarestyrelsens side med spørgsmål/svar: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fluorstoffer_i_foedevarer.aspx

Hvis man som landmand selv har en mistanke om, at der kan være sket forurening af ens produkter, så opfordrer vi til, at man kontakter kommunen med henblik på at få afklaret risikoen.

Hvad gør Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer er i løbende kontakt med både Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner vedrørende PFOS. Det er vores klare forventning, at vi vil få besked direkte fra Fødevarestyrelsen, såfremt der skal tages nye eller andre forholdsregler hos landmænd og i virksomhederne, end i dag.

 

Landbrug & Fødevarers fokus er samle informationer fra myndighederne, herunder sikre en faktabaseret tilgang til problemstillingen. Vi peger på, at der bør ske en centralisering af myndighedernes informationer og af håndteringen af PFOS-sagerne, så der sikres en ensartet håndtering i kommunerne.

Samtidig har Landbrug & Fødevarer fokus på at påpege, at en eventuel forurening er og bliver myndighedernes ansvar, også økonomisk.

Pressevagt

Landbrug & Fødevarer er opmærksom på, at der er stor interesse fra mediernes side på PFOS. Hvis man kontaktes af et medie, opfordrer vi til, at man kontakter Landbrug & Fødevarers Pressevagt tlf. 33 39 45 20, inden man går i yderligere dialog med mediet. Så kan man få rådgivning i situationen.

 

 

Med venlig hilsen

 

Jens Munk Ebbesen

Områdedirektør, Fødevare- og Veterinære forhold

Landbrug & Fødevarer