/Images/dk/nyheder/Presse/2024/Presse - Landmænd holde debataften i Kjellerup 18.04.2024.pdf

/Files/Images/dk/nyheder/Pressemeddelse vedr. Temamøde om grøn energi.pdf

/Files/Images/dk/pdf/Presseklip/Læserbrev vedr. kvælstof og spildevand.pdf

Nyhedsbrev 25. oktober 2021

Dato: 31-10-2021

Landbrugsaftalen


Som bekendt har regeringen i det sidste års tid arbejdet med et udkast til en omfattende Landbrugspakke, som definerer den vej landbrug og fødevareproduktionen skal udvikle sig frem mod 2027. Målet er at indfri EU’s vandrammedirektiv og Folketingets klimamålsætning om en CO2-reduktion på 70 % i 2030.
 
For os landmænd var det afgørende vigtigt, at det blev et forlig med stor opbakning fra et bredt flertal i Folketinget. På den måde er vi sikret en stabil periode, som giver investeringssikkerhed i den omstilling, vores produktion, skal igennem.
 
Alle kræfter i hele vores organisation – både på Axelborg og i de lokale foreninger - har været mobiliseret, og vores formandskab med Søren Søndergaard i spidsen har ydet en uforlignelig indsats. Han har deltaget i et utal af møder på alle tider af døgnet på Christiansborg for at få så mange partier med i forliget som muligt. Det brede politiske forlig var ikke lykkedes uden et stærkt pres fra Landbrug & Fødevarer. Det skal vi være stolte af, og det skal vi huske at fortælle til de af vores kollegaer, som ikke er aktive medlemmer af en landboforening.
 
Ser fremtiden så bare lys og uproblematisk ud? Nej, der er rigtig mange udfordringer i den transformation, som vores erhverv skal igennem de næste 8-10 år. En omstilling, som kun lykkedes hvis alle kræfter sættes i spil - sammen med forskning og udvikling.Vi arbejder på en strategi


Før Corona-nedlukningen satte bestyrelsen i LandboForeningen Midtjylland gang i en proces, som skal munde ud i en strategi for vores forening, der gælder de næste 2-3 år. Vi indkaldte repræsentantskabet og startede med et gruppearbejde for at få fundamentet på plads til en kommende holdbar strategi. Desværre kom der en pandemi på tværs, som gjorde, at arbejdet gik i stå.
 
I maj tog bestyrelsen igen fat på arbejdet, og i sidste uge holdt vi et nyt repræsentantskabsmøde, hvor jeg - sammen med sekretariatsleder Jørgen Skov - fremlagde bestyrelsens idéer. Vi er endnu ikke helt i mål, men godt på vej og enige om at bruge den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer på at få implementeret foreningens nye strategi helt ud til dig som medlem.

Danbred


I den sidste måned har vi alle været vidne til en alvorlig krænkelsessag i et datterselskab i Landbrug & Fødevarer, nemlig Danbred. Det er en rigtig ærgerlig sag, som desværre førte til, at vores administrerende direktør, Anne Arhnung, valgte at fratræde sin stilling.
 
Den type sager har vi desværre set mange steder efterhånden, blandt andet i Folketinget og i Københavns Kommune. Den adfærd må aldrig accepteres og skal have ansættelsesmæssige konsekvenser. Der er nu sat en grundig ekstern undersøgelse i gang i hele vores organisation Landbrug & Fødevarer.

 Landbrugskonference


Den 22. november holder vi Landbrugskonference, som jeg vil opfordre dig til at melde dig til. Landbrugskonferencen holdes i år på Hotel Pejsegården i Brædstrup og åbnes af vores fødevareminister Rasmus Prehn.

Vi har fået sammensat et rigtig spændende program for dagen med meget kompetente indlægsholdere, som giver deres bud på den fremtid, vi som landsmænd ser ind i. Som medlem er det gratis at deltage i konferencen.
 
Tag endelig dine medarbejdere med, og få også gerne din nabo til at tilmelde sig. Er din nabo ikke medlem af landboforeningen, kan det klares ved at kontakte vores sekretær Lise Jensen, tlf. 3050 0636 eller mail: lje@velas.dk. Der er gratis kontingent resten af året

Du kan læse mere om Landbrugskonferencen og tilmelde dig her: landbrugskonferencen.dk. 
 

Formand for LandboUngdom Niels Skovgaard er en af oplægsholderne på Landbrugskonferencen. 


Klik på billedet, og se med her...

Du kan læse mere og tilmelde dig på: landbrugskonferencen.dk.
 Følg os på Instagram...


De ni foreninger bag Velas er på Instagram med en fælles profil, der fortæller den gode historie om dansk landbrug. 
 
Hvis du er på Instagram, vil jeg derfor opfordre dig til at følge profilen. Du finder den ved at søge på @dansk.landbrug.