/Images/dk/nyheder/Presse/2024/Presse - Landmænd holde debataften i Kjellerup 18.04.2024.pdf

/Files/Images/dk/nyheder/Pressemeddelse vedr. Temamøde om grøn energi.pdf

/Files/Images/dk/pdf/Presseklip/Læserbrev vedr. kvælstof og spildevand.pdf

Nyhedsbrev april 2016

Dato: 01-04-2016

Generalforsamling 2016

LandboForeningen Midtjylland afholdt generalforsamling torsdag d. 10. marts med deltagelse af 150 medlemmer og ægtefæller. Formand Frede Lundgaard Madsen og næstformand Anders Ahrenfeldt fremlagde bestyrelsens beretning, inden der var underholdning v. Lindy fra "Rigtige mænd".

Der var genvalg til Frede Lundgaard Madsen som formand for LandboForeningen Midtjylland. Der blev valgt 2 nye ind i bestyrelsen: Steen Nørgård fra Skjørring v. Galten og Jesper Bay Nielsen fra Mollerup v. Silkeborg. Der blev taget afsked med Michael Jensen og Thomas F. Thomsen.

Præsentation af 2 nye bestyrelsesmedlemmer

Jeg hedder Jesper Bay Nielsen
Jeg er 27 år. Blev uddannet agrarøkonom fra Vejlby landbrugsskole i 2012 og efter at have passet køer i New Zealand et halvt år, kom jeg hjem og gik i I/S med min far om vores gård i Mollerup v. Silkeborg.
Vi driver i dag et landbrug med ca. 230 ha jord samt en opformering med ca. 220 landracesøer og en produktionsbesætning på ca. 400 søer. Ved siden af det, driver jeg landbruget på Sophiendal gods, hvor jeg også bor, bestående af omkring 100 ha. og 50 Anguskøer.
I fritiden går jeg til roning i Silkeborg roklub, hvor jeg også er næstformand i bestyrelsen. En dejlig sport med godt kammeratskab og go motion. Derudover er jeg svært gymnastik interessert og overvejer at starte et hold til næste vinter for sure gamle mænd ;) Jeg sidder desuden også som næstformand i AØ-Netværket på Vejlby landbrugsskole. Et netværk for agrarøkonomer dimitteret fra Vejlby. Et godt og stærkt netværk der diskutere politik, økonomi og ledelse som hovedformål og som gerne skulle forme fremtidens landmænd.

Steen Nørgård

Efter at have være ude af bestyrelses arbejde i en del år er jeg nu tilbage. Jeg var med i Søhøjlandet Landboforenings bestyrelse, som planteavlsformand. Nu følte jeg at der var tid og overskud til at involvere sig i bestyrelsesarbejde igen. Jeg kommer fra Skjørring ved Galten og driver en planteavlsbedrift med svineproduktion 7-100 kg. Desuden har jeg boligudlejning.

 

Nyt fra Deltidsudvalget

Den overordnede målsætning for vores arbejde i deltidsudvalget er naturligvis at have fokus på deltidslandmandens vilkår, herunder at sikre optimal faglig og politisk indflydelse, og medvirke til at skabe gunstige rammer, så landbruget kan drives bæredygtigt! Herudover vil vi nu også gerne bidrage med nogle mere sociale arrangementer med lidt humor og lidt nerve, og dermed forhåbentligt medvirke til at gøre livet og dagen lidt nemmere for os alle.
Vi har denne gang således lavet et lidt anderledes deltids arrangement: 
Onsdag d. 28. april 2016 kl. 19.00 inviterer deltidsudvalget i LandboForeningen Midtjylland til foredraget ”Fra bypige til bondekone”.
Forfatter og foredragsholder Marianne Jørgensen underholder med sit foredrag om dét at være født og opvokset i byen, og om at få sit livs chok ved at flytte ud på en bondegård. Om livet med begreber som: - foderenheder, privatforbrug, generationsskifte og dækningsbidrag som en naturlig ingrediens. - om svigerfamilien, der lever tæt på. - om børn, der har langt til alting. - om lokalsamfundet, der sommetider kender dig, før du kender dig selv!!
LandboForeningen Midtjylland byder på kaffe og kage i pausen.
Tilmelding til Berit på 3050 0636, bvl@lmo.dk senest d. 25/4.

Repræsentant for Danske Deltidslandmænd i primærbestyrelsen i L&F

I sidste nyhedsbrev skrev jeg, at jeg stillede op som kandidat til posten som repræsentant for danske deltidslandmænd i L & F ved deltidsårsmødet på Axelborg den 26. februar.
Jeg kan så nu fortælle, at jeg var den heldige, der blev valgt. I skrivende stund har jeg allerede deltaget i det første primærbestyrelsesmøde, og kan fremadrettet se frem til mange møder. Jeg håber naturligvis, at kunne være med til at gøre en forskel for dansk landbrug i almindelighed og for deltidslandmanden i særdeleshed. I Landboforeningen Midtjylland vil vi som en ”sideeffekt” naturligvis også forsøge at få så meget nytte som overhovedet muligt ud af min primærbestyrelsespost.

Mvh. Klaus Høeg.

Fornyelser af vandindvindingstilladelser i Viborg Kommune

De administrative tilladelser til at indvinde grundvand i Viborg Kommune, udløber pr 18. november. Derfor skal alle landbrug med egen brønd i princippet have en ny vandindvindings tilladelse (vil gælde i 30 år). For nuværende vedrører disse tilladelser ikke markvandingsboringer, man er således ved at udarbejde et nyt fagligt grundlag, og dermed forhåbentligt mere lempelige regler for markvandingsboringer.
I Viborg Kommune er der registreret 1400 landejendomme med egen brønd, boring eller blandet vandforsyning, heraf ca. 500 med dyrehold og ca. 300 med mere end 10 dyreenheder.
Som udgangspunkt gives der ny tilladelse, hvis man indvinder under 3000m3 og højest forsyner 4 huse. Man får en henvendelse fra Kommunen, når man skal søge om ny tilladelse – man starter med henvendelser til de største brugere først.
Ved ansøgning behandles man efter retningslinjer i henhold til Viborg Kommunes Vandforsyningsplan. En ny tilladelse kræver således en VVM screening.
Når vi fra LFMJ deltog i mødet, så var det for at sikre os, at procedurerne søges holdt så enkelte som muligt. Vi har anmodet om og fået lovning på, at se udkastet til det brev, der bliver sendt ud, inden det udsendes. Dermed håber vi at kunne medvirke til, at brevet bliver forståeligt. Vi prøvede også på, at få ansøgningsskemaerne begrænset til en enkelt side, men desværre lykkedes dette ikke, der kommer således 3-4 A4 sider med en række spørgsmål, som skal besvares.

Få dit landbrug til at blomstre

Efter Minister-skiftet og hele processen omkring landbrugspakken må vi landmænd gøre vores bedste for at genoprette vores image igen. En af måderne kunne være at tilplante en kant af markerne med blomster, som både er godt for bierne, vildtet og VORES NABOER. Giv naboerne og andre forbipasserende lov til at plukke en buket.
LMO har givet os et speciel tilbud, hvor de udsår blomster i kanten af én af dine marker til en pris af 1450 kr. for de første 100 m. (incl. udsæd) og så en speciel lav pris for de efterfølgende meter ved at oplyse at i er medlem hos LandboForeningen Midtjylland (800 kr/100 m).

Du ringer (20517739) og bestiller såning i udvalgt mark. LMO kommer med såudstyr og blomsterfrø og tilsår det ønskede areal.
Frøene kan sås fra starten af maj og det kræver et bælte på 2,5 m der er fri for afgrøde og ukrudt. Arealet er støtteberettiget. Det kræver ingen ændring af EU ansøgning. ( Blomsterne kan selvfølgelig ikke tåle ukrudtsmidler, så pas på med jordmidler og ingen ukrudtsspøjtning efter fremspirring). Blomsterblandingen indeholder bl.a. Stolte Kavaler (Rød og hvid), Morgenfrue (gule og orange), jomfruskørt og Læge Hundetunge (blålig).