/Images/dk/nyheder/Presse/2024/Presse - Landmænd holde debataften i Kjellerup 18.04.2024.pdf

/Files/Images/dk/nyheder/Pressemeddelse vedr. Temamøde om grøn energi.pdf

/Files/Images/dk/pdf/Presseklip/Læserbrev vedr. kvælstof og spildevand.pdf

Nyhedsbrev januar 2016

Dato: 22-01-2016

Vellykket besøg af Eva Kjer Hansen

En meget veloplagt minister tog 6. januar 2016 imod på Asmildkloster Landbrugsskole. Ministeren præsenterede de væsentligste træk fra Landbrugs- og fødevarepakken og pointerede at pakken ikke er en krisepakke, men en række tiltag, der skal gøre det nemmere at være landmand og producere fødevarer.
Fra salen var der stor ros til ministeren, både for hendes engagement, tilgang og resultater.
Formand for LandboForeningen Midtjylland Frede Lundgaard Madsen opsummerede aftenen således: Landmændene mærker nu klart, at der er en minister, der vil det bedste for erhvervet.

Mødet var arrangeret i et samarbejde mellem Venstre, LandboForeningen Midtjylland og Asmildkloster Landbrugsskole.

Pas godt på din privat boring!

De fleste med en animalsk produktioner har et stor vandforbrug. Det er lige så vigtigt at vedligeholde sin boring og omgivelserne, som det er sine øvrige maskiner.

Vandkvaliteten i egen boring skal selvfølgelig være i orden, både af hensyn til mennesker og dyr. Her er det væsentligt, at være meget opmærksom på hvordan vandprøven udtages. Det bedste er at få udtaget prøven lige efter boringen, for herved påvirkes prøven ikke af evt. forurening i ledningsnettet.

Som ejer af en privat boring har du ret til at etablere en erstatningsboring efter Vandforsyningsloven, med mindre der er begrundet midstanke om forurening. Er du ejer af en privatboring er der både nogle pligter og rettigheder, som du skal være opmærksom på. Yderliger information kan findes på Dansk Brøndejerforenings hjemmeside www.db-forening.dk

Nogle ejere med en stor animalsk produktion er i dag tilsluttet fælles/offentlige vandværker. I praksis har det vist sig meget vanskeligt at melde sig ud af dem igen for at etaglere egen boring eller f.eks. bruge ind markvandingsboring til dyrene. Det er eksempler på, at det kan koste op mod 100 kr/ko/årligt at være med i et vandværk. Så pas godt på din private boring!!!

Generalforsamling 10. marts 2016

LandboForeningen Midtjylland afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 10. marts i LMOhuset på Asmildklostervej 11, 8800 Viborg.

Der er spisning fra kl. 17.45 og generalforsamlingen starter kl. 18.45.

I løbet af aftenen vil Lindy fra ”Rigtige Mænd” fortælle om motivation, engagement og en ukuelig vilje. Om hvordan man sætter sig et mål og presser sig selv til det yderste for at nå det.

Tilmelding på bvl@lmo.dk, 3050 0636 senest d. 3/3.

Nyt politisk kvægforum

Siden januar 2015, hvor LMO bestyrelsen besluttede at slanke sig, blev de politiske udvalg for alle faggrene nedlagt. Det har efterladt det politiske i et tomrum, hvor der ikke har været et politisk bagland for faggrenene. 
Det er vi nogen stykker som har fulgt op på. Det har ikke været uden problemer, men alt tyder nu på, at der er et nyt fora på vej for det kvægpolitiske. Overordnet set bliver der dannet et regionsudvalg som dækker foreningerne bag LMO, Djursland landboforening og kødkvæg i et vist omfang – hvad vedrører kødkvæg er dette dog ikke på plads, hvordan dette samarbejde skal forløbe.
Dette regionsudvalg får til formål, at være bindeleddet mellem Landbrug og Fødevarer Kvæg, foreningerne og den enkelte landmand. Det vil også være i dette forum, at der vil være fundamentet for at blive valgt ind i andre kvægpolitiske organisationer. Og hvem ved - måske kan der med tiden findes en kandidat som kan gå ind i Landbrug og Fødevarer kvæg´s bestyrelse.
Der satses på, at der bliver lavet et nyhedsbrev 3-4 gange om året, som kan informere om de aktiviteter der er gang i regionalt samt nationalt indenfor det kvægpolitiske arbejde. Nyhedsbrevet vil dog blive sendt ud igennem den lokale landboforening – LandboForeningen Midtjylland.
Der vil ikke som udgangspunkt blive afholdt nogen form for arrangementer i dette forum. Det vil være op til de enkelte landboforeninger at afholde møder for medlemmerne (kvægbrugerne).
Så skulle der være interesse for kvægrelateret arrangementer for medlemmer, hører vi gerne fra Jer. Meld ind til den kvægansvarlige i Landboforening Midtjylland – se hjemmesiden LFMJ, eller kontakt sekretær Berit Villadsen på 3050 0636, bvl@lmo.dk.

Mvh. Michael Jensen

Nyt fra deltidsudvalget

Deltidsudvalget i LFMJ:
I deltidsudvalget er vi i fuld gang med at planlægge aktiviteterne for 2016. Vi planlægger at holde et forårsarrangement i maj og et efterårsarrangement i oktober/november.
Vi havde jo i 2015 et velbesøgt sommermøde hos vores udvalgsmedlem Kristian Balle i Gullev v. Bjerringbro, hvor temaet var skovrejsning og bygningsrenovering. Vi vil derfor gerne gentage successen med et deltidsarrangement i maj måned (naturligvis med nogle andre temaer), og for at tilgodese vore mange medlemmer i Sø-Højlandet, så vil vi gerne finde et sted i dette område. Det er desværre ikke lykkedes os at finde et egnet sted endnu, og derfor skal der herfra lyde en opfordring:
Kender du en der har -  eller har du selv et spændende deltidsbrug, som vil være egnet til et sådant arrangement, så ring venligst til undertegnede på 23225300 snarest muligt!

Landsudvalget for Danske Deltidslandmænd:
Formandsskabet og primærbestyrelsen i L&F besluttede i efteråret, som det nok er de fleste bekendt, at nedlægge Landsudvalget for Danske Deltidslandmænd. Man ønsker fra Formandsskabets side at ”revitalisere” deltidssegmentet ved dels, at der sættes større fokus på deltid i de enkelte foreninger ved, at der i hver bestyrelse udpeges to deltidsansvarlige og dels ved at det tidligere årsmøde erstattes af to halvårlige deltidslandsmøder (et i vest og et i øst), hvor to repræsentanter fra hver forening mødes med formandskabet i L&F. Møderne planlægges af formandskabet i samarbejde med to repræsentanter fra hver af de fire regioner i Danmark. Fra region midt er jeg valgt sammen med Jens Simonsen fra Ikast/Bording Landboforening. Det første deltidslandsmøde afholdes den 26. februar på Axelborg, hvor deltidsrepræsentanten til primærbestyrelse blandt andet skal vælges.
Jeg har på baggrund af mange opfordringer besluttet mig til at kandidere til posten, så nu må vi se om LandboForeningen Midtjylland får en repræsentant i primærbestyrelsen.

Klaus Høeg
Formand for deltidsudvalget i LFMJ