/Images/dk/nyheder/Presse/2024/Presse - Landmænd holde debataften i Kjellerup 18.04.2024.pdf

/Files/Images/dk/nyheder/Pressemeddelse vedr. Temamøde om grøn energi.pdf

/Files/Images/dk/pdf/Presseklip/Læserbrev vedr. kvælstof og spildevand.pdf

Nyhedsbrev marts 2021

Dato: 24-03-2021

Generalforsamling

Hvem skulle have troet, at vores generalforsamling to år i træk skulle udsættes på grund af Corona.

I år havde vi planlagt, at generalforsamlingen skulle have været holdt den 17. marts. Det var desværre ikke muligt. Vi kan se, at andre foreninger afvikler deres generalforsamlinger virtuelt - det har bestyrelsen valgt ikke at gøre. Vi planlægger efter at afholde vores generalforsamling fysisk i løbet af juni måned, hvilket du vil blive orienteret nærmere om.

Værdi af dit medlemskab  


Tak fordi du har fornyet dit medlemskab i LandboForeningen Midtjylland. Skulle det have glippet, kan du nå det endnu. 

I år valgte bestyrelsen at give en rabat på 90% af kontingentet til LandboForeningen Midtjylland til alle bedriftsmedlemmer. Det kan vi gøre, fordi vi har en solid økonomi, og fordi vi får et stort overskud retur fra Velas.

 

Som medlem af vores forening støtter du både det politiske arbejde lokalt og det landspolitiske arbejde, som Landbrug & Fødevarer står i spidsen for.
 
Den lokale indsats
Det er meget vigtigt, at vi som din lokale landboforening gør vores indflydelse gældende på alle dagsordner. For tiden arbejder vi med konsekvenser af Silkeborg Kommunes ønske om privatisering af vandløb.
 
Vi arbejder også med konsekvenserne af de nye vandplaner - VMP3 - der i vores område retter sig mod Hjarbæk Fjord. Med de målsætninger, der er på fjorden, får det meget store konsekvenser for lokalsamfundet og de landmænd, som bor i oplandet til fjorden. Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der er trukket i arbejdstøjet og er kommet godt i gang.

I samarbejde med SEGES har vi fået udarbejdet en oplandsanalyse, der kaster lys over alle de faktorer, der presser vandmiljøet. Hvis vandmiljøet skal i bedre tilstand, skal vi have flere virkemidler i spil, så landmændene og samfundet ikke spilder ressourcer på nytteløse indsatser. Hvis vandmiljøet skal i bedre tilstand, er der heller ingen tvivl om, at det får betydning for den måde, vi i fremtiden skal drive landbrug og fødevareproduktion på i hele oplandet.

Et andet område, hvor LandboForeningen Midtjylland er involveret, er drikkevand og indsatsplaner. Vi har et vågent øje på Aarhus Kommune, som netop har sendt en ny indsatsplan i høring. Kommunen har til hensigt at pålægge alt landbrug i et kæmpe område på cirka 5000 hektar forbud mod brug af pesticider. Det betyder, at landmænd i området ikke må bruge eller opbevare pesticider på deres ejendom. Det er en principiel beslutning, som har vidtrækkende konsekvenser for alle landmændene.

Landskabsstrategi for Nørreådalen


Af bestyrelsesmedlem Kjeld Bach 

I det sidste års tid har jeg på landboforeningens vegne deltaget i arbejdet med en landskabsstrategi for Nørreådalen.

Viborg, Favrskov og Randers kommuner har med støtte fra Københavns Universitet startet en proces mod en strategi for det fremtidige liv i den 50 kilometer lange ådal. Det spændende ved processen er, at den tager udgangspunkt i interviews med 170 lodsejere i området. Det er en ny og tiltalende måde at arbejde med landskabsudvikling på, hvor der ikke har været oplæg fra kommunal eller anden side til, hvor strategien for landskabet skal ende. Udgangspunktet er de mennesker der bor og lever i ådalen.
 
Det er en læreproces for kommuner, lodsejere, miljø- og naturentusiaster, friluftsfolk og andre interessenter. De skal lære, hvordan der (måske) kan skabes enighed om nogle fælles visioner og målsætninger. Processen startede i begyndelsen af 2020 og forventes afsluttet inden udgangen af 2021.

Der er mange modstridende ønsker, så det er en spændende proces, hvor tiden vil vise, om det lykkes.

Lodsejerne er meget optaget af gennemstrømningen af vand i åen, så dyrkbare områder forsat kan drænes.

Friluftsfolkene er meget interesserede i gode adgangsforhold til åen og mulighed for oplevelser.
Natur- og miljørepræsentanter ønsker besøgscenter og naturpleje.

I næste afsnit kan du læse mere om Nørreådalen.

Viborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om strategien for Nørreådalen.