/Images/dk/nyheder/Presse/2024/Presse - Landmænd holde debataften i Kjellerup 18.04.2024.pdf

/Files/Images/dk/nyheder/Pressemeddelse vedr. Temamøde om grøn energi.pdf

/Files/Images/dk/pdf/Presseklip/Læserbrev vedr. kvælstof og spildevand.pdf

Nyhedsbrev oktober 2021

Dato: 11-10-2021

Endelig... en bred landbrugsaftale er på plads  


For en uge siden indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om grøn omstilling af dansk landbrug. Det er en historisk aftale, hvor alle partier har forpligtet sig på, at landbruget skal vækste sig ind i den grønne omstilling. Det er en lettelse, at aftalen nu endelig er på plads – og med et bredt flertal – og selv om vi står overfor en kæmpe opgave, kunne aftalen have haft lagt større konsekvenser for os.

Du kan få et overblik over de vigtigste elementer i aftalen her: https://bit.ly/3loQ9F4.Hvad betyder aftalen?


Der er ingen tvivl om, at aftalen kommer til at påvirke os og vores måde at drive landbrug på. Vi skal igennem en omfattende ændring i løbet af de næste 9 år. Vi skal tænke i andre afgrøder, og vi skal tænke i andre måder at arbejde med vores jord og hjælpestoffer på. Vi skal hver især se de muligheder, der er, og finde vores egen vej inden for de rammer, der nu er lagt.

Med landbrugsaftalen har vi fået en tidsramme at arbejde under, som giver os mulighed for at agere i forhold til både kvælstof, klima og CO2. Nu skal vi i arbejdstøjet og finde løsninger.

Det er glædeligt, at landbrugsaftalen ikke øger kravet om flere efterafgrøder på vores marker. I stedet skal vi nå det forhøjede måltal gennem kollektive virkemidler. Det betyder, at vi alle skal overveje, hvordan vi kan byde ind for at reducere udledningen af kvælstof. Vi er blevet lovet, at de udfordringer, der tidligere har været i forhold til både økonomi og proces, bliver løst, så de ikke bliver barrierer for, at vi kan etablere minivådområder, vådområder og andre kollektive virkemidler.

Der er også blevet åbnet en dør for, at vi kan arbejde med regulering af kvælstof gennem en fælles lokal  indsats. Det har vi mange forudsætninger for omkring Hjarbæk Fjord. Vi har allerede et samarbejde i gang med kommunen, lystfiskerne og andre interessenter og fortsætter nu med fornyet styrke.

Flere biogasanlæg kommer også på dagsordenen, så vi kan få behandlet mere af vores husdyrgødning.

Udtagning af lavbundsjord er et af de håndtag, vi har, med den hurtigste effekt. Der er to måder at udtage jord på: den varige udtagning og den et-årige brak. Med landbrugsaftalen bliver der etableret et korps, der i samarbejde med kommunerne, skal finde egnede arealer. Vi skal også hjælpe hinanden med at finde og udtage de arealer, der skal til, og tage hånd om – og finde erstatningsjord  til - de landmænd, som bliver særlig hårdt ramt.


 

Vi har en stærk organisation


Udfaldet af landbrugsaftalen kommer ikke af sig selv. Det er et udtryk for, at vi har en stærk organisation, der arbejder på mange niveauer. Der er ingen tvivl om, at Landbrug & Fødevarer har haft rigtig travlt i rigtig lang tid, og at vores folk på Axelborg har været med til at skubbe aftalen i den rigtige retning. Det er deres fortjeneste, at vi ender med en bred aftale. 

I foreningerne har vi også brugt vores netværk og presset på politisk for at få vores holdninger igennem de rette steder. Det samarbejde, vi har haft med Landbrug & Fødevarer, har sikret, at kommunikationen har været i overensstemmelse, om det har været os eller Søren Søndergaard, der har haft en dialog med Søren Pape, Jakob Ellemann eller en anden folketingspolitiker.

I forløbet om landbrugsaftalen har vi i den grad mærket værdien af at have en landbrugsorganisation med Landbrug & Fødevarer i front.
 

Landbrugskonference


Datoen er sat. Husk at sætte kryds i kalenderen og at tilmelde dig.

Mandag den 22. november klokken 14:00-21:00 er der Landbrugskonference på Hotel Pejsegarden i Brædstrup. Her kan du blandt andet møde fødevareminister Rasmus Prehn, formand for Landbrug & Fødevarer Søren Søndergaard og formand for DLG Niels Dengsø. Konferencen er arrangeret af de ni foreninger bag Velas.

Du kan læse mere og tilmelde dig her: landbrugskonferencen.dk.
 

Rasmus Prehn: Vi har et fantastisk landbrug i Danmark, hvor der er en iver og en vilje efter at omstille sig...


Se med her, når fødevareminister Rasmus Prehn giver en forsmag på sin deltagelse på Landbrugskonferencen den 22. november. 

Du kan læse mere og tilmelde dig her: landbrugskonferencen.dk.