Hvis du ikke kan læse nyhedsbrevet, kan du  se det i din browser

 

Kære

Nyhedsbrev sommer 2018

/Files/Images/dk/nyheder/Jesper Bay Nielsen (th) vender den overståede diskussion med en kollega Foto Vibeke Rask Grøn.jpg
 

Møder med udvalgene for Klima og Miljø

Formand Frede og næstformand Anders havde i juni et konstruktivt møde med formanden for Klima- og miljøudvalget i Viborg Kommune Stine Damborg Hust. Det var et meget positivt møde, der tegner godt for det fremtidige samarbejdsklima. Vi fik bragt et par aktuelle sager frem og lagt sporene for en konstruktiv dialog. 

D. 8. august har Frede og Jesper foretræde for Klima- og miljøudvalget i Silkeborg, med udvalgsformand Claus Løwe Klostergård i spidsen. Vi får mulighed for at bringe helt aktuelle emner frem for hele udvalget og håber også der at ligge frøene til en konstruktiv dialog. De emner vi gerne vil drøfte er bl.a. vandløb, afvanding etc.

Meningen med disse møder med politikerne er, at skabe grundlaget for dialog - og politisk interessevaretagelse går nemmere hvis vi har den personlige kontakt.   

Tilskud til skoleklasser på gårdbesøg

Landboforeningen har den seneste måned givet tilskud til gårdbesøg for Langsøskolen, Dybkærskolen og Børnehaven i Thorsø. 
Vi synes, at det er meget vigtigt at børnene kommer ud på gårdene og ser, føler, lugter hvor maden kommer fra. Derfor støtter vi skoler etc. i Viborg eller Silkeborg kommuner, som ønsker at komme på gårdbesøg.
En stor tak til vores landmænd som via www.lf./skole byder klasserne indenfor. 

Medlems sommermøde på Grauballegaard

Onsdag d. 20. juni deltog ca. 100 aktive medlemmer i foreningens sommermøde på Grauballegaard. Med skarpe oplæg fra Mads Niær Kristensen, ejer Grauballegaard og Klaus Vestergaard, ejer af DanRoots fik deltagerne et indblik i hvordan de er nået til hvor de er nu, samt hvordan de 2 herrer ser fremtiden for landbruget. 
Vi havde en inspirerende og hyggelig aften, hvor vi også nød helstegt pattegris. 

Nyt fra Naturråd

LandboForeningen Midtjylland har i det forgange halve år deltaget i flere naturråd. Ulla Rasmussen har deltaget i Naturråd for Viborg. Kirsten Kruckow har deltaget i Naturråd for Silkeborg. Jens Vestergaard har deltaget i Naturråd for Faurskov. Anders Ahrenfeldt har deltaget i de to naturråd, der dækker henholdsvis Vesthimmerland og Skive.
Arbejdet i de fem naturråd har været vidt forskellige. Nogle steder er der fuld enighed om anbefalingerne til kommunerne. I andre naturråd har der været mindretalsudtalelser. Det vigtigste er, at vi fra lodsejernes side gang på gang har fremført vores mening i en dialogvenlig tone, så der blandt de grønne organisationer også er skabt respekt for landmændenes synspunkter. Slutresultatet for de fem råd er formuleret vidt forskelligt. Men det kan forsigtigt sammenfattes i det følgende:
• Ikke mere – men bedre natur.
• Tidlig lodsejerinddragelse i alle sager.
• Ammoniakregler er ofte blevet fremhævet som en stor hæmsko for husdyrproduktion. Derfor skal der ikke anlægges ny natur tæt på større husdyrproduktion.
• Der skal stærke begrundelser til for ny udpegning af naturarealer. Her nævnes som begrundelser sjældne eller særlig beskyttelseskrævende dyr, planter eller svampe.

Nu må vi håbe, at kommunerne vil lytte til anbefalingerne fra naturrådene, så det kan blive lidt lettere at være landmand i et naturområde.

Går du glip af nyhederne?

Tilmeld dig de aktuelle nyheder fra L&F via https://lf.dk/aktuelt/tilmeld-nyhedsservice. 
Der kan du tilmelde dig en elektronisk nyhedsservice og modtage ugentlige mails fra formand Martin Merrild.

Landsformandsmøde på KolleKolle

Frede og Jesper, deltog i landsformandsmødet på Kolle Kolle i juni. De store emner der blev diskuteret var især den politiske situation. Der er ingen tvivl om, at den grønne dagsorden, kommer til at fylde meget til det kommende folketingsvalg, og det er vigtigt vi i landboforeningerne og L&F spiller med. Det gøres bl.a. ved de bi-venlige tiltag og endnu engang en forklaring om, at vi levere nogle af verdens bedste produkter: græs til VM, grisekød til Kina ect. L&F er desuden ved at søsætte en ny reklame kampagne under navnet "Noget af det bedste i verden" -for endnu engang at pointere, at vi gør det faktisk rigtig godt.
Vi fik desuden lejlighed til at hilse på den nye fødevareminister Jakob Ellemand til middagen og aftenen, hvor Frede og Jesper sad over for Jakobs særlige rådgiver og fik en god drøftelse med ham. 

Bi-venlig landmand

L&F har netop søsat en ny kampagne om bier. Kampagnen skal vise at landbruget gerne vil gøre en ekstra indsats for at passe på bierne og på naturen. Læs mere her om bier og hvad du kan gøre hjemme på din bedrift. https://www.lf.dk/bi

Landmænd opfordres til at tilmelde sig som bivenlig landmand via https://www.lf.dk/bi/tilmeld-dig-som-bivenlig-landmaend.

Folkemødet

Gode kontakter og en masse inspiration med fra Folkemødet!
Det kan godt være, at Landbrug & Fødevarer bruger mange penge på Folkemødet på Bornholm, men der kommer også meget godt ud af det.
Det mener næstformand i LandboForeningen Midtjylland Jesper Bay Nielsen, som deltog i årets Folkemøde 2018.

Læs mere her om Jesper oplevelser på Folkemødet...

Medlemsfordele

Via hjemmesiden: https://lf.dk/for-medlemmer/kontante-medlemsfordele kan du læse mere om de mange kontante fordele du får af at være medlem af Landbrug&Fødevarer.
Et af de nyeste tiltag er muligheden for at få hjælp til markedsføring af gårdbutik og gårdsalg via Åbent Landbrug. Så sælger du landbrugsprodukter f.eks. kød, hø, honning etc, så kan du gratis tilmelde dig den fælles hjemmeside og blive en del af landkortet på aabentlandbrug.dk.

Vi vil gerne ønske jer alle en god sommer, velvidende at det er tørt og at mange af vores medlemmer kan se ind i et alvorligt tab pga. manglende udbytte både i kornafgrøder og grovfoder.

 
 

Venlig hilsen
LandboForeningen Midtjylland

Se website her

 Copyright LandboForeningen Midtjylland 2014