Hvis du ikke kan læse nyhedsbrevet, kan du  se det i din browser

 

Kære

Nyhedsbrev august

/Files/Images/dk/forside/slider/korn_slider.jpg
 

Kære medlemmer af LandboForeningen Midtjylland
Høsten er i fuld gang, og det har været et aktivt halvår i foreningen. Vi vil derfor gerne ønske jer en fortsat god høst, og give jer en kort up-date på en del af foreningsarbejdet indtil nu. 

En vand-vittig udvikling

Det der fylder rigtig meget på den miljøpolitiske dagsorden er vand. Overfladevand, vandløb og grundvand. Bestyrelsen er meget opmærksom på bedst at sikre vores medlemmers interesse, og derfor er det vigtigt, at vi er i dialog med kommuner, interesseorganisationer og den øvrige omverden.

Vandløb
Kommunerne er i gang med revision og opdatering af deres vandløbsregulativer, herunder klassificering af vandløbene. Landboforeningen mener bestemt, at der er behov for at se på regulativerne, og går konstruktivt ind i arbejdet med at sikre vedligeholdelses- og oprensningsmulighederne. Desværre kan regulativer ikke sikre, at vi kan komme af med det vand, vi oplever, kommer hurtigt og meget. Derfor har vi også fokus på revision af selve vandløbsloven, mulighederne for reguleringsprojekter samt kommunernes klimatilpasningsplaner. Landboforeningen er også repræsenteret i vandrådet for Limfjorden og for Randers Fjord. Her arbejder vi på, at vandløb, hvor der er problemer med afstrømningen og ikke har økologisk potentiale, skal ud af vandplanerne, for på den måde ikke at skulle sikre yderligere hensyn til miljø og natur.

Vådområder og minivådområder
Som følge af Landbrug- og Fødevarepakken skal vi i landbrugserhvervet til at se på mulighederne i en målrettet regulering, der i langt højere grad tager udgangspunkt i lokale forhold. Vi skal arbejde med store vådområder og minivådområder. De er vidt forskellige, men begge er virkemiddel til at fjerne kvælstof og fosfor. Det er vigtig, at vi i fællesskab gør en indsats for at levere her. Det er prisen for, at vi kan give vores planter den gødning de har brug for. De store vådområder vil typisk omfatte mange lodsejere, mens minivådområderne kan omfatte få. Landbruget har fået 25 oplandskonsulenter, der gratis skal hjælpe jer landmænd til at få etablere minivådområder, der hvor det giver mening, samtidig med at de skal koordinere med kommunernes indsats. Landboforeningen vil gerne støtte jer i denne proces og arbejder derfor sammen med kommuner og oplandskonsulenter for at landmændene stilles bedst muligt, og får den nødvendige hjælp og viden.

Drikkevand
Flere og flere indsatsplaner for drikkevand ser dagens lys. Og uanset om det er Viborg, Silkeborg eller Århus, er Landboforeningen meget optaget af udviklingen og markerer tydeligt landmændenes problemstillinger overfor politikere og embedsfolk. Det vi kan konstatere er, at der kommer en række udpegninger på vores arealer, der kan have konsekvenser for, hvordan vi må sprøjte og gødske. Vi er helt på mærkerne for at sikre at lodsejere ikke pålægges omkostninger eller urimelige krav. Drikkevandet skal vi naturligvis beskytte, men processen skal være i orden og det faglige grundlag fyldestgørende. Vi oplever, at der er stor forskel på kommunernes håndtering af denne opgave, og har derfor rettet henvendelse til Miljø- og Fødevareudvalget, gennem Landbrug og Fødevarer. Vi vil kæmpe hele vejen for, at indsatsplanlægningen ikke påfører erhvervet unødvendige krav.

Fortsat god høst!
Til slut vil vi blot sige, at vi ser frem til en fortsat aktiv indsats i efteråret, hvor vi blandt andet også vil invitere jer til et temamøde om vand. Det er vigtigt for bestyrelsen, at høre jeres mening og oplevelser. Selvom der er meget at tage fat på, og det kan virke lidt op ad bakke nogen gange - så må vi også minde hinanden om, at det er herligt at være landmand, og at vi producerer fødevarer i verdensklasse!


LandboForeningen Midtjylland ønsker jer alle en fortsat god høst!

 
 

Venlig hilsen
LandboForeningen Midtjylland

Se website her

 Copyright LandboForeningen Midtjylland 2014