Velkommen til LandboForeningen Midtjylland

Landbrugskonferencen

Landbrugskonferencen 2022

Knastørt KLIMA, eller...?


Glæd dig til årets Landbrugskonference mandag den 14. november klokken 14.00 til 21.00 på Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup. 


Det er gratis at deltage for medlemmer inklusive husstand og medarbejdere.

Tema: Knastørt KLIMA eller...?

Tilmeld dig: KLIK HER
 

Dagens program            


14.00: Velkomst

Kaffe og kage

14.10: Politik kontra Praksis

Hvordan får vi de politiske visioner for landbruget til at hænge sammen med landmændenes hverdag?

14:10-14:15: Ordstyrer Anders Søgaard 
14.15-14.25: Oplæg v/Rasmus Prehn, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri
14.25-14.35: Oplæg v/Søren Søndergaard, formand for Landbrug & Fødevarer
14:35-14:45: Oplæg ved Peter Mogensen, vært på det politiske debatprogram ‘Mogensen & Kristiansen’ 

14:45-15:30: Paneldebat 

PAUSE 30 minutter

16.00: Bæredygtig ledelse - hvordan og hvorfor?

Er bæredygtig ledelse den nye ABC… eller er det ESG?

16:00-16:30: Oplæg v/Poul Pettersson, direktør i medlemsservice Arla Foods
16:30.16:50: Spørgsmål

16:50-17:05: Oplæg v/Poul Jakob Bønløkke, landmand, Lyngbygård
17:05-17:15: Spørgsmål

17:15: Unge Spirer

Et projekt for unge landmænd og gartnere der brænder for at dyrke planteproteiner direkte til de danske fødevareproducenter.

17:15-17:30: Oplæg v/Lærke Kirstine Lund, sektorchef for planter og planterige fødevarer i Landbrug & Fødevarer
17:35-17:50: Input fra landmand om planteprotein og vejen frem
17:50-18:05: Oplæg v/Mette Damborg, landskonsulent i plantebaserede fødevarer i Landbrug & Fødevarer
18:05-18:15: Spørgsmål

18.15-19.30: Middag 

19.30-20:40: Den gode idé - landbruget under udvikling

Som landmand skal man kunne omstille sig, tænke nyt og finde løsninger. Bliv inspireret af Farmdroid og Stoneless' iværksætter-historier.

19.30-20:00: Oplæg v/Kristian Warming og Jens Warming, Farmdroid 
20:00-20:15: Spørgsmål

20:15-20:30: Oplæg v/Søren Kristensen, Stoneless
20.30-20.40: Spørgsmål

20:40: Underholdning

20:40-20:55: Sang og harpe v/Mariann Mikkelsen 

20.55: Tak for i dag

Øl og vand

 

 

175-års jubilæum

”Foto: LILIENHOFF”

I slutningen af oktober 1845 blev der i Viborg Samler - en avis, der senere blev til Viborg Stifts Folkeblad - indsat en indbydelse til et møde den 7. januar i Viborg. Formålet med indbydelsen var at stifte et landhusholdningsselskab for Viborg Amt. Underskriverne var ejere af større gårde og godser, herunder også præster og jurister, der ejede et landbrug. Ved mødet den 7. januar kom der 90 mand, og det blev bestemt at stifte en forening under navnet  Viborg Amts landøkonomiske Forening. Den 26. marts 1846 mødtes man for at vedtage vedtægter og nedsætte en bestyrelse og flere udvalg. Planen var, at foreningen skulle dække hele det daværende Viborg Amt, herunder også Salling, selv om Salling Landboforening var blevet stiftet allerede i 1842.

Viborg Amt var på den tid et stort amt og gik mod syd til en linje, der stort set fulgte banen Herning- Århus. Desuden dækkede amtet også en stor del af det nuværende Faurskov kommune. Den første formand hed H. H. Holm og boede på Dalsgaard, en proprietærgård lige uden for Kjellerup mod Iller. Han stoppede som Herredsfoged i Lysgaard og Hids Herred samme år.

Med det store amt og den første formand bosiddende i det nuværende Silkeborg Kommune kommer jubilæet til at omfatte en stor del af vores nuværende område.

Jubilæet blev afholdt hos Niels Dengsø & Anne Arhnung på Skraldborg i Knudby. Det er også et historisk sted. Her boede Niels Mousten, der var formand for foreningen fra 1918-1921. Han var nok den første almindelige landmand, som var formand for Viborg Amts landøkonomiske Forening.

Medlemsudviklingen har været svingende. Her er de med 25 års intervaller:

1846:                 136

1871                 270

1896              1.350

1921              3.550

1946              2.900

1971              2.700

1996              1.050

2021              1.225

 

Følgende har være formand siden 1846:

H. H. Holm, Herredsfoged i Lysgaard Herred. 1846-1849.

A. W. Hertel, Præst i Højbjerg-Elsborg. 1849-50.

J. H. Faber, Randrup. 1850-57.

Th. E. Neergaard, Viskum. 1857-61.

Baron L. P. v. Bretton. Stiftamtmand I Viborg. 1861-65.

G. F. S. Bruun, Asmildkloster. 1865-75.

H. H. Lüttichau, Viskum. 1875-89.

Baron P. L. Pedersdorff, Sødal. 1889-1905.

 Aage Krabbe, Hald. 1905-18.

Niels Moustsen, Skraldborg, Knudby. 1918-21.

Søren Birch, Nabe. 1921-31.

Chr. Lüttichau, Tjele. 1931-43.

Forstander J. Fastrup, Asmildkloster Landbrugsskole 1943- 1960

Konsulent gdr. Lars Bønding, 1960-1976.

Gdr. Olav Villumsen 1976-1984

Gdr. Jens Mortensen 1984-1998

Gdr. Leif Gade 1998-2008

Gdr. Steen Vindum 2008-2014

Gdr. Frede Lundsgaard Madsen 2014-2022

Gdr. Anders Ahrenfeldt 2022-

175 års Jubilæumstale.pdf

175 års jubilæum - Som jeg husker det.pdf