Om LandboForeningen Midtjylland

LandboForeningen Midtjylland blev en realitet 1. januar 2011. Foreningen er landets 4. største med knap 1200 aktive landmænd plus et betragteligt antal passive medlemmer. Dermed hører foreningen til blandt sværvægterne og en magtfaktor i den landbrugspolitiske debat.

Mission

LandboForeningen Midtjylland arbejder for og med dem der bor på landet.

Vision

LandboForeningen Midtjylland vil søge makismal indflydelse på de landbrugspolitiske dagsordner. Vi ønsker at skabe de bedst mulige vilkår for landbrugsproduktionen. Vi vil tilgodese erhvervets interesser under hensyntagen til det omgivende samfund.

Værdier

LandboForeningen Midtjylland vil være en troværdig, synlig og respekteret samarbejdspartner, hvis argumenter bygger på et fagligt grundlag. Vi søger at finde svar på udfordringerne gennem dialog med de involverede parter.

Her kan du læse mere om LandboForeningen Midtjylland og foreningens arbejde.

Vedtægt

Strategi 2016 - 2018

Årsrapport 2019

Årsrapport 2020

Hvor sidder bestyrelsens medlemmer med for at varetage landbrugets interesser? Se liste over Konstituering 2020

Kontakt os

LandboForeningen Midtjylland

Asmildklostervej 11

8800 Viborg

Tlf. 3050 0636

lfmj@lfmj.dk