Hvorfor medlem?

Som medlem af LandboForeningen Midtjylland støtter du det erhvervspolitiske arbejde med at søge indflydelse på den landbrugspolitiske dagsorden. Vi arbejder for at skabe de bedst mulig vilkår for landbrugserhvervet. Med dit kontingent støtter du foreningens arbejde med at påvirke politikere, myndigheder og organisationer til bedre vilkår for landbruget. LandboForeningen Midtjylland varetager dine interesser lokalt, regionalt og nationalt. F.eks. er bestyrelsen repræsenteret i mange forskellige lokale og regionale råd, nævn og grupper og vores samarbejde med Landbrug&Fødevarer sikrer at dine interesser også varetages på landsplan.

Det får du tilige som medlem

  • mulighed for at deltage i foreningen møder og arrangementer
  • tilsendt foreningens nyhedsbreve og øvrig medlems information
  • nyheder og info på www.lfmj.dk og foreningens facebook
  • medlemsfordele i Landbrug&Fødevarer. Læs mere her...
  • LandbrugsAvisen til en fordelagtig pris
  • Adgang til LandbrugsInfo: massere af landbrugsfaglig viden fra SEGES (undtaget er alle It-programmer såsom Mark Online, Ø90 etc.)

Sådan bliver du medlem!

Enhver, som anerkender foreningens formål, kan optages som medlem. Som aktive medlemmer optages personer, der er selvstændige landmænd (momsregistreret), enten som ejere, forpagtere, sådannes ægtefæller eller andre, der deler ejer- eller brugerfællesskab samt ejer minimum 10 % anparter eller aktier i en landbrugsbedrift. Ledere og ansatte i landbruget kan optages som aktive medlemmer efter beslutning i bestyrelsen. Andre personer kan optages som passive medlemmer. Landbrugsfaglige foreninger, virksomheder m.fl. kan ligeledes optages som medlemmer. Æresmedlemmer kan optages ved indstilling fra bestyrelsen.

Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentet opkræves hvert år i december. Såfremt kontingentet ikke er betalt inden den 31. december mister medlemmet sine rettigheder.

Er du interesseret i et medlemsskab? Kontakt foreningen på lfmj@lfmj.dk.

 

Kontingent 2018

Aktive medlemmer
Omsætning under 500.000 kr: årligt kontingent 1675 kr
Omsætning mellem 500.000 kr og 2,5 mill kr: årligt kontingent 3145 kr
Omsætning mellem 2,5 mill kr og 5 mill kr: årligt kontingent 4715 kr
Omsætning over 5 mill. kr.: årligt kontingent 5785 kr.

Passive medlemmer
incl. Landbrugsavisen 1140 kr årligt
eksklusiv Landbrugsavisen 390 kr årligt