Hvorfor medlem?

Som medlem af LandboForeningen Midtjylland støtter du det erhvervspolitiske arbejde med at søge indflydelse på den landbrugspolitiske dagsorden. Vi arbejder for at skabe de bedst mulig vilkår for landbrugserhvervet. Med dit kontingent støtter du foreningens arbejde med at påvirke politikere, myndigheder og organisationer til bedre vilkår for landbruget. LandboForeningen Midtjylland varetager dine interesser lokalt, regionalt og nationalt. F.eks. er bestyrelsen repræsenteret i mange forskellige lokale og regionale råd, nævn og grupper og vores samarbejde med Landbrug&Fødevarer sikrer at dine interesser også varetages på landsplan.

Det får du tillige som medlem

  • mulighed for at deltage i foreningen møder og arrangementer
  • tilsendt foreningens nyhedsbreve og øvrig medlems information
  • nyheder og info på www.lfmj.dk og foreningens facebook
  • medlemsfordele i Landbrug&Fødevarer. Læs mere her...

  • Politiske resultater i Landbrug & Fødevarer - læs her  Politiske resultater 2023

  • LandbrugsAvisen til en fordelagtig pris
  • Adgang til LandbrugsInfo: massere af landbrugsfaglig viden fra SEGES (undtaget er alle It-programmer såsom Mark Online, Ø90 etc.)

Sådan bliver du medlem!

Enhver, som anerkender foreningens formål, kan optages som medlem. Som aktive medlemmer optages personer, der er selvstændige landmænd (momsregistreret), enten som ejere, forpagtere, sådannes ægtefæller eller andre, der deler ejer- eller brugerfællesskab samt ejer minimum 10 % anparter eller aktier i en landbrugsbedrift. Ledere og ansatte i landbruget kan optages som aktive medlemmer efter beslutning i bestyrelsen. Andre personer kan optages som passive medlemmer. Landbrugsfaglige foreninger, virksomheder m.fl. kan ligeledes optages som medlemmer. Æresmedlemmer kan optages ved indstilling fra bestyrelsen.

Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentet opkræves hvert år i januar/februar. Hvis kontingentet ikke er betalt rettidigt, mister medlemmet sine rettigheder.

Vedtægter: Vedtægt for LFMJ

Vedtægter til godkendelse: Vedtægt for LFMJ anno 2023

Er du interesseret i et medlemsskab? Kontakt foreningen på lfmj@lfmj.dk.

 

Kontingent 2024                     

Bedriftsmedlem: Grundkontingent til L&F 1292 kr.+17,77 kr./HA +14,27 kr./100 KgN - Max.: 12.756 kr. + 500 kr. i lokalkontingent

Medejer/driftsleder: 1.653 kr.   

Bortforpagter: 2.135 kr.   

Ægtefælle/samlever:  942 kr.                                                                                           

Interessemedlem: 1.981 kr.                                                                         

Passivmedlem u. avis: 500 kr.                                        

Andre erhverv: 2.153 kr.                                        

Medarbejdere: 431 kr. 

Alle beløb er ex. moms

 

Regnskab

2023 Årsrapport

2022 Årsrapport

2021 Årsrapport