Hvorfor medlem?

Som medlem af LandboForeningen Midtjylland støtter du det erhvervspolitiske arbejde med at søge indflydelse på den landbrugspolitiske dagsorden. Vi arbejder for at skabe de bedst mulig vilkår for landbrugserhvervet. Med dit kontingent støtter du foreningens arbejde med at påvirke politikere, myndigheder og organisationer til bedre vilkår for landbruget. LandboForeningen Midtjylland varetager dine interesser lokalt, regionalt og nationalt. F.eks. er bestyrelsen repræsenteret i mange forskellige lokale og regionale råd, nævn og grupper og vores samarbejde med Landbrug&Fødevarer sikrer at dine interesser også varetages på landsplan.

Det får du tillige som medlem

  • mulighed for at deltage i foreningen møder og arrangementer
  • tilsendt foreningens nyhedsbreve og øvrig medlems information
  • nyheder og info på www.lfmj.dk og foreningens facebook
  • medlemsfordele i Landbrug&Fødevarer. Læs mere her...

  • LandbrugsAvisen til en fordelagtig pris
  • Adgang til LandbrugsInfo: massere af landbrugsfaglig viden fra SEGES (undtaget er alle It-programmer såsom Mark Online, Ø90 etc.)

Sådan bliver du medlem!

Enhver, som anerkender foreningens formål, kan optages som medlem. Som aktive medlemmer optages personer, der er selvstændige landmænd (momsregistreret), enten som ejere, forpagtere, sådannes ægtefæller eller andre, der deler ejer- eller brugerfællesskab samt ejer minimum 10 % anparter eller aktier i en landbrugsbedrift. Ledere og ansatte i landbruget kan optages som aktive medlemmer efter beslutning i bestyrelsen. Andre personer kan optages som passive medlemmer. Landbrugsfaglige foreninger, virksomheder m.fl. kan ligeledes optages som medlemmer. Æresmedlemmer kan optages ved indstilling fra bestyrelsen.

Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentet opkræves hvert år i december. Såfremt kontingentet ikke er betalt inden den 31. december mister medlemmet sine rettigheder.

Vedtægter: Vedtægt for LFMJ

Vedtægter til godkendelse: Vedtægt for LFMJ anno 2023

Er du interesseret i et medlemsskab? Kontakt foreningen på lfmj@lfmj.dk.

 

Kontingent 2022                     

Bedriftsmedlem: Grundkontingent 1200 kr.+16,5 kr./HA +13,25 kr./100 KgN - Max.: 9100 kr. + 500 kr. lokalkontingent

Medejer/driftsleder: 1535 kr.       

Ægtefælle/samlever:  875 kr.                                                                                           

Interessemedlem: 1875 kr.                                                                         

Passivmedlem u. avis: 500 kr.                                        

Andre erhverv: 1535 kr.                                        

Medarbejder som er medlem af LandboUngdom: 100 kr.                               

Medarbejder som ikke er medlem af LandboUngdom: 400 kr.

Alle beløb er ex. moms

 

Regnskab

2022 Årsrapport

2021 Årsrapport