Velkommen til LandboForeningen Midtjylland

Medlemsmøde 12. december

Hvad betyder kravet om frivillige efterafgrøder for mig som landmand???

LandboForeningen Midtjylland og Landboforeningen Kronjylland inviterer til aktuelt medlemsmøde om konsekvenserne af Fødevare- og landbrugspakken med fokus på efterafgrøder.

Mandag d. 12. december 2016 kl. 19.30-22.30
i LMOhuset, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg.

Mød bl.a. Lars Hvidtfeldt, viceformand Landbrug & Fødevarer og Leif Knudsen, chefkonsulent, SEGES m.fl.

Se dagsorden her...

Tilmelding senest d. 9. december til
sekretær i Kronjylland Hanne Østergaard på hao@lmo.dk / 8728 2436
eller sekretær i Midtjylland Berit Villadsen på bvl@lmo.dk / 3050 0636

Gruppeliv - fordele for L&F medlemmer!!!

Landmand søger… den rigtige forsikring

Siden Gruppelivsordningen for medlemmer af Landbrug & Fødevarer blev oprettet i 1985 er der løbet en del vand i åen. I dag er der fx flere ægtefæller, der arbejder uden for bedriften. Og på trods af diverse tv-udsendelser som ’Landmand søger kærlighed’, er der også flere, der bor alene.


Derfor lancerer Landbrug & Fødevarer nu en individuel gruppelivsforsikring, som gælder for én person. Og i øvrigt kun koster det halve.

 

To grupper i ordningen
Gruppe 1: Gruppelivsforsikring med inkluderet ægtefælle dækning. Forsikringen dækker både medlemmet og hans/hendes ægtefælle/samlever. Årligt 2496 kr.
Gruppe 2: Gruppelivsforsikring, individuel. Forsikringen dækker kun medlemmet. Forsikringen kan også tegnes individuelt af ægtefælle/samlever. Årligt 1248 kr.

 

Den nye Gruppe 2 er særligt relevant for enlige, men også for medlemmer, hvis ægtefælle/samlever arbejder uden for bedriften.
• Hvis din ægtefælle/samlever arbejder uden for bedriften er vedkommende typisk allerede dækket via en forsikringspakke via deres ansættelse eller arbejdsmarkedspension.
• Med individuelle forsikringer er der ingen karenstid. Når man tegner forsikringen med inkluderet ægtefælledækning, er der 12 måneders karenstid før ægtefællen er fuldt dækket.
• Med ægtefælledækning er ægtefællen kun medforsikret, og det betyder blandt andet, at når den hovedforsikrede fylder 65 år, så ophører forsikringen for dem begge. Med individuelle forsikringer kan ægtefællens forsikring fortsætte indtil vedkommende fylder 65 år, såfremt der opretholdes et medlemskab af foreningen.
• Med ægtefælledækning er det kun medlemmets nedsatte arbejdsevne, der kan give præmiefri dækning. Med individuelle forsikringer, vil ægtefællen også kunne søge om præmiefri dækning.

 

Vil du skifte gruppe?
Den nye gruppe 2 træder i kraft 1. januar 2017. Frem til 1. april 2017 kan alle eksisterende medlemmer af Gruppelivsordningen skifte fra gruppe 1 til gruppe 2 uden at afgive helbredsoplysninger. 

Kontakt LandboForeningen Midtjylland, sekretær Berit Villadsen på 3050 0636, bvl@lmo.dk hvis du ønsker at skifte gruppe eller har spørgsmål til Gruppeliv.
Du kan også læse mere på http://lf.dk/for-medlemmer/tilbud-til-landmaend/gruppeliv

Behov for tidssvarende vandløbsforvaltning

Altinget Miljø bringer snart formand Frede Lundgaard Madsens indlæg om Behovet for tidssvarende vandløbsforvaltning.

Læs indlægget her...

Følg LandboForeningen Midtjylland på facebook

LandboForeningen Midtjylland er kommet på Facebook.

Find os her...Billedresultat for facebook logo