Velkommen til LandboForeningen Midtjylland

Kommende arrangementer

Landsskue 2024

Se mere på https://landsskuet.dk/

 

 

 

175-års jubilæum

”Foto: LILIENHOFF”

I slutningen af oktober 1845 blev der i Viborg Samler - en avis, der senere blev til Viborg Stifts Folkeblad - indsat en indbydelse til et møde den 7. januar i Viborg. Formålet med indbydelsen var at stifte et landhusholdningsselskab for Viborg Amt. Underskriverne var ejere af større gårde og godser, herunder også præster og jurister, der ejede et landbrug. Ved mødet den 7. januar kom der 90 mand, og det blev bestemt at stifte en forening under navnet  Viborg Amts landøkonomiske Forening. Den 26. marts 1846 mødtes man for at vedtage vedtægter og nedsætte en bestyrelse og flere udvalg. Planen var, at foreningen skulle dække hele det daværende Viborg Amt, herunder også Salling, selv om Salling Landboforening var blevet stiftet allerede i 1842.

Viborg Amt var på den tid et stort amt og gik mod syd til en linje, der stort set fulgte banen Herning- Århus. Desuden dækkede amtet også en stor del af det nuværende Faurskov kommune. Den første formand hed H. H. Holm og boede på Dalsgaard, en proprietærgård lige uden for Kjellerup mod Iller. Han stoppede som Herredsfoged i Lysgaard og Hids Herred samme år.

Med det store amt og den første formand bosiddende i det nuværende Silkeborg Kommune kommer jubilæet til at omfatte en stor del af vores nuværende område.

Jubilæet blev afholdt hos Niels Dengsø & Anne Arhnung på Skraldborg i Knudby. Det er også et historisk sted. Her boede Niels Mousten, der var formand for foreningen fra 1918-1921. Han var nok den første almindelige landmand, som var formand for Viborg Amts landøkonomiske Forening.

Medlemsudviklingen har været svingende. Her er de med 25 års intervaller:

1846:                 136

1871                 270

1896              1.350

1921              3.550

1946              2.900

1971              2.700

1996              1.050

2021              1.225

 

Følgende har være formand siden 1846:

H. H. Holm, Herredsfoged i Lysgaard Herred. 1846-1849.

A. W. Hertel, Præst i Højbjerg-Elsborg. 1849-50.

J. H. Faber, Randrup. 1850-57.

Th. E. Neergaard, Viskum. 1857-61.

Baron L. P. v. Bretton. Stiftamtmand I Viborg. 1861-65.

G. F. S. Bruun, Asmildkloster. 1865-75.

H. H. Lüttichau, Viskum. 1875-89.

Baron P. L. Pedersdorff, Sødal. 1889-1905.

 Aage Krabbe, Hald. 1905-18.

Niels Moustsen, Skraldborg, Knudby. 1918-21.

Søren Birch, Nabe. 1921-31.

Chr. Lüttichau, Tjele. 1931-43.

Forstander J. Fastrup, Asmildkloster Landbrugsskole 1943- 1960

Konsulent gdr. Lars Bønding, 1960-1976.

Gdr. Olav Villumsen 1976-1984

Gdr. Jens Mortensen 1984-1998

Gdr. Leif Gade 1998-2008

Gdr. Steen Vindum 2008-2014

Gdr. Frede Lundsgaard Madsen 2014-2022

Gdr. Anders Ahrenfeldt 2022-

175 års Jubilæumstale.pdf

175 års jubilæum - Som jeg husker det.pdf