Velkommen til LandboForeningen Midtjylland

Naturvandring - Stenholt Mose

LandboForeningen Midtjylland arrangerer Naturvandring i Stenholt Mose

Mandag d. 28. maj kl. 19.00-ca. 21.30.

Mødested: Bedehøjvej - 300 meter syd for Bedehøjvej 1, 7442 Engesvang. Parkering langs vejen.

Stenholt Mose til landets tredje største intakte højmose og vi skal høre om mosen, naturen, fuglene mv., der gør stedet helt unikt. Guider er lodsejer Jens Michael Frank, biolog Bente Sørensen og biolog Poul Erik Thystrup, Silkeborg Kommune m.fl.

Mød op til en skøn vandretur i den dejlige natur - Foreningen er vært ved kaffe og kage undervejs. Ingen tilmelding - mød bare op.

Kommende arrangementer i LandboForeningen Midtjylland

Går du med tanker om et generationsskifte? Kom til medlemsmøde og bliv inspireret til hvordan processen kan gribes an…

Vi holder medlemsmøde om Generationsskifte torsdag d. 31. maj kl. 19.00 på Asmildklostervej 11, 8800 Viborg.

Oplægsholdere er: 
Jesper Bay Nielsen, ung landmand fra Mollerup v. Silkeborg, som vil fortælle om hans generationsskifte med far Knud Erik Nielsen og om hvordan de driver Mollerup Storgaard.
Chefkonsulent i LMO Torben Viborg 
Seniorkonsulent Frederik Waaben fra Landbrug & Fødevarer.


Tilmeld dig nu til en spændende aften, hvor vi kommer omkring økonomi, lovgivning, politik og ikke mindst give inspiration til hvordan processen kan gribes an i praksis. 
Tilmelding senest d. 28/5 til bvl@lmo.dk eller 3050 0636.

Opmåling af vandløb Viborg Kommune

Viborg Kommune og nabokommunerne er for tiden i gang med at opmåle vandløb og hvad betyder det for dig som bredejer?

Når vandløb måles op, registreres nye og gamle dræn. Hvis du er bredejer, opfordres du derfor til at markere disse tydeligt med en stok eller lignende, så de kan blive målt ind.

Aktuelle vandløbsopmålinger: Lund Bæk

Periode: Foråret 2018, med opstart efter 28. maj og 2-3 uger frem.
Type: Opmåling i forbindelse med forundersøgelse til vandløbsrestaurering.
Markering af dræn inden: 27. maj 2018.
For flere oplysninger kontakt: Lene Toft: 87875510 eller let@viborg.dk
Opmålingen foretages af Viborg Kommune.

Se yderligere info om opmåling af vandløb her

Spændende ministerrokade med interessante perspektiver

Når det nu skulle være, så tror jeg landbruget er godt stillet med Jakob Ellemann-Jensen (V) som ny Miljø- og Fødevareminister.
Det siger en tilfreds formanden for LandboForening Midtjylland, Frede Lundgaard Madsen, og beskriver Jakob Ellemann-Jensen, som en dygtig og karismatisk politiker med sin gang i toppen af partiet.

Læs hele kommentarer fra formand Frede Lundgaard Madsen her...
 

Udfordringer med afledning af vand?

Med stigende nedbørsmængder, hævet grundvandsstand og en miljølovgivning, der på mange måder er restriktiv, oplever mange landmænd store udfordringer med at få afvandet deres arealer.

I denne folder kan du få et hurtigt indblik i reglerne for afvanding af vand til vandløb, private som offentlige. http://ipaper.ipapercms.dk/LMOIS/Brochure/

Følg LandboForeningen Midtjylland på facebook

LandboForeningen Midtjylland er kommet på Facebook.

Find os her...Billedresultat for facebook logo