Velkommen til LandboForeningen Midtjylland

Det er miljømæssigt "tosset" at forbigå Tange Sø

LandboForeningen Midtjylland har 16. juni udsendt en pressemeddelelse om Tange Sø.

Der står bl.a.: Vi er mange der har gavn af at Tange Sø ligger, hvor den ligger. Tange Sø er et næringsstoffilter for både landmændenes drænvand, udledning fra spildevandsrensningsanlæg og andre regnvandsbetingede overløb. Mange har således gavn af at Tange Sø hvert år fjerner ca. 200 tons kvælstof og 7,7 tons fosfor. Tange Sø er et næringsstoffilter der virkeligt batter noget!

Utallige rapporter er udarbejdet af COWI, Rambøll etc. med mange forskellige forslag til Gudenåens fremtidige forløb ved Tange Sø. Set fra landbrugets side SKAL Tange Sø fortsætte som gennemløb for Gudenåen - det er væsentligt for fjernelsen af næringsstoffer.

Læs hele pressemeddelelsen her...

Nyhedsbrev fra LandboForeningen Midtjylland

LandboForeningen Midtjylland har netop udsendt juni nyhedsbrev til sine medlemmer. Læs nyhedsbrevet her...

Følg LandboForeningen Midtjylland på facebook

LandboForeningen Midtjylland er kommet på Facebook.

Find os her...Billedresultat for facebook logo