• Dato: 03-08-2021
    Seks landbrugsforeninger inviterer medlemmerne til en snak om deres fremtid med nye kvælstofkrav omkring Hjarbæk og Skive Fjord. Det sker ude lokalt