Deltidslandmanden er en del af fremtidens landmænd!

Deltidsudvalget i LandboForeningen Midtjylland sætter fokus på deltidslandmandens vilkår, og arbejder for at sikre optimal faglig og politisk indflydelse for deltidslandmanden og herigennem medvirke til at skabe så gunstige rammer som muligt for at deltidslandbrugene kan drives bæredygtigt.
Udvalget vil tillige arbejde for at bevare/skabe liv på landet ved bl.a. at tage aktiv del i landdistrikt politikken, og som sådan ikke kun arbejde for landbrugere, men for alle folk der bor på landet.
Udvalget vil arbejde i overensstemmelse med den overordnede målsætning for Danske Deltidslandmænd under Landbrug & Fødevarer, og vi vil samarbejde med de øvrige Landboforeninger og Familielandbrug i det midtjyske om tiltag for deltidslandmanden.

Deltidsudvalget under LandboForeningen Midtjylland blev dannet i 2014. Formålet er at sætte fokus på deltidslandmandens vilkår.

Læs mere her...

Forretningsorden for Deltidsudvalget

Nyhedsbreve Deltidsbrev 3

 

Flemming Ejlersen

Formand for Deltidsudvalget i LandboForeningen Midtjylland

Frisholtvej 15
8850 Bjerringbro
40 54 10 49
flemming-ejlersen@mail.dk

Klaus H. Høeg

Stensigvej 10
8831 Løgstrup
23 22 53 00
klaus.h.hoeg@gmail.com

Kjeld Bach

Egedal 9, Finderup
8800 Viborg
23240764
kjb@energimail.dk

Johannes Bitch

Dejehøjvej 3
8860 Ulstrup
21428540
granly3@gmail.com