Deltidslandmanden er en del af fremtidens landmænd!

Deltidsudvalget i LandboForeningen Midtjylland sætter fokus på deltidslandmandens vilkår, og arbejder for at sikre optimal faglig og politisk indflydelse for deltidslandmanden og herigennem medvirke til at skabe så gunstige rammer som muligt for at deltidslandbrugene kan drives bæredygtigt.
Udvalget vil tillige arbejde for at bevare/skabe liv på landet ved bl.a. at tage aktiv del i landdistrikt politikken, og som sådan ikke kun arbejde for landbrugere, men for alle folk der bor på landet.
Udvalget vil arbejde i overensstemmelse med den overordnede målsætning for Danske Deltidslandmænd under Landbrug & Fødevarer, og vi vil samarbejde med de øvrige Landboforeninger og Familielandbrug i det midtjyske om tiltag for deltidslandmanden.

Deltidsudvalget under LandboForeningen Midtjylland blev dannet i 2014. Formålet er at sætte fokus på deltidslandmandens vilkår.

Læs mere her...

Forretningsorden for Deltidsudvalget

Nyhedsbreve Deltidsbrev 3

 

Klaus H. Høeg

Formand for Deltidsudvalget i LandboForeningen Midtjylland

Stensigvej 10
8831 Løgstrup
23 22 53 00
klaus.h.hoeg@gmail.com

Kjeld Bach

Egedal 9, Finderup
8800 Viborg
23240764
kjb@energimail.dk

Kristian Balle

Gullev Byvej 26
8850 Bjerringbro
40169831
inge-marie26@hotmail.com

Flemming Ejlersen

Frisholtvej 15
8850 Bjerringbro
40 54 10 49
flemming-ejlersen@mail.dk