LandboForeningen Midtjyllands fond

Fonden under LandboForeningen Midtjylland kan søges af og uddeles til personer hjemmehørende i LandboForeningen Midtjyllands område (tidligere Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt).
Fonden yder støtte til bl.a. studieophold (dog ikke grundforløb), videregående uddannelse, udenlandsophold som led i praktikperioderne og andet relevant i forbindelse med uddannelse og projekter inden for jordbrugserhvervet.
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af hvad det er der søges til, og et budget for uddannelses- eller projektforløb samt kort beskrivelse af hvad målet for uddannelsen og/eller projektet er. Ligeledes skal ansøgningen indeholde en beskrivelse af ansøgers tilhørsforhold til landbruget og foreningsområdet.
Ansøgningen sendes på lfmj@lfmj.dk. Indkomne ansøgninger behandles løbende.
Ansøger skal være indstillet på, at hvis formålet der ydes støtte til er spændende for foreningens medlemmer, kan der være et ønske om afrapportering i form af evt. artikel til nyhedsbrev eller kort indlæg på et medlemsmøde. Her er foreningens sekretær gerne behjælpelig med det praktiske.

Fondens vedtægter kan ses her.
På lfmj@lfmj.dk svares gerne på yderligere spørgsmål vedr. fonden.

 

Støtte til gårdbesøg

LandboForeningen Midtjylland har mulighed for at yde støtte til at skoleklasser i foreningens område kan komme på gårdbesøg. Interesserede kan rette henvendelse på lfmj@lfmj.dk.