KOM MED PÅ GRYDSTEN LANDBRUG OG OPLEV PRÆCISIONSJORDBRUG

 

Landboforeningen Midtjylland inviterer til en inspirerende aften på Grydsten Landbrug om bæredygtigt og økonomisk landbrug med præcisionsteknologi d. 6. juni.

 

- Vi arbejder med præcisionsjordbrug inden for gødning, såning og sprøjtearbejde for at hæve udbyttet på vores meget kuperede arealer og uensartede marker, og få mest muligt ud af kvælstof. Vi sår gradueret for at komme ned i plantetal men samtidig også have planter nok, siger Thomas Østergaard, ejer af Grydsten Landbrug.

 

Thomas har haft bedriften siden 1999, og man kan møde både ham og Morten Balle fra MBA-agro på aftenen samt planteavlskonsulent Christian Lervad-Bach. MBA-agro sår raps på Thomas’ marker.

 

- Præcisionsjordbrug handler om økonomi, bæredygtighed og miljø. Vi har specialiseret os i det, og arbejder med det hele tiden og udvikler løbende vores viden og erfaring om det. Man sparer på ressourcer og input ved at køre præcisionsjordbrug, siger Morten Balle, ejer af MBA-agro.

 

Planteavlskonsulent Christian Lervad-Bach vil svare på spørgsmål og lægge op til en inspirerende aften for gæsterne.

 

- Vi vil snakke om maskinvalg og -strategi, og høre om Thomas’ erfaringer med, hvordan er han kommet i gang med præcisionsjordbrug, hvilke typiske fejl man kan begå. Vi vil fortælle om maskinerne til at køre graduering, og give en gennemgang af maskinerne på bedriften. Vi kigger på en vårbygmark, hvor udsæden er gradueret og tager en faglig diskussion om udsædsmængden, hvor alle kan være med, siger Christian Lervad-Bach.

 

Thomas Østergaard er i øvrigt griseproducent, og driver 430 hektar hvede, raps, rug og byg med præcisionsudstyret.

 

Arrangementet finder sted 6. juni klokken 19, hvor der startes på Nabevej 17 og sluttes af på Vesterbyvej 9b i Viborg. Man kan tilmelde sig på tlf. 3050 0636.