/Images/dk/nyheder/Presse/2024/Presse - Landmænd holde debataften i Kjellerup 18.04.2024.pdf

/Files/Images/dk/nyheder/Pressemeddelse vedr. Temamøde om grøn energi.pdf

/Files/Images/dk/pdf/Presseklip/Læserbrev vedr. kvælstof og spildevand.pdf

Læserbrev: DANSK LANDBRUG ER EN EKSPORTSUCCES!

Dato: 02-08-2017

Læserbrev af Klaus Høeg, bestyrelsesmedlem i LandboForeningen Midtjylland og Landbrug & Fødevarer.

 

Under overskriften ” Kapitalfonde tager over” og ”Hvad får vi ud af støtten til landbruget?” er Jens Frydendal atter på banen med et af sine lidt mavesure indlæg om dansk landbrug. Denne gang har Jens Frydendal oven i købet fået tildelt en hel side i avisens ”Danmarks sektion”, hvilket har givet Hr. Frydendal rig mulighed for at male med den brede pensel. Landbruget får således endnu en omgang med den sædvanlige unuancerede retorik om, at vi i landbruget ødelægger naturen ved at forringe vandmiljøet, flora og fauna osv. osv. Det vil simpelthen føre for vidt her at kommentere på alle Hr. Frydendals påstande, men hvorom alting er, så sidder jeg tilbage med det overordnede indtryk, at:

 

Landbruget bare er en udgift for samfundet, og at landbruget mest af alt er i vejen!

 

Lad mig således knytte følgende kommentarer til Jens Frydendals indlæg:

Den danske fødevareklynge eksporterer for 156 mia. kr. om året. Det er næsten en fjerdedel af den danske vareeksport. Dansk landbrug skaber sammen med de afledte virksomheder som slagterier og mejerier 120.000 arbejdspladser i Danmark, som ville forsvinde uden dansk landbrug. Eller sagt på en anden måde, hvis vi lukkede dansk landbrug i morgen, så ville arbejdsløsheden fordobles. Dertil kommer, at vi selv skal til at spise udenlandske gulerødder i stedet for danske. Vil Frydendal virkelig hellere det?

 

Læs hele læserbrevet her...