/Images/dk/nyheder/Presse/2024/Presse - Landmænd holde debataften i Kjellerup 18.04.2024.pdf

/Files/Images/dk/nyheder/Pressemeddelse vedr. Temamøde om grøn energi.pdf

/Files/Images/dk/pdf/Presseklip/Læserbrev vedr. kvælstof og spildevand.pdf

Nye regler for flyvning med droner på landet

Dato: 31-07-2017

Bekendtgørelsen for flyvning udenfor bymæssigt område er trådt i kraft. Her kan du se, hvad en dronefører særligt skal være opmærksom på i forbindelse med ændringerne, herunder krav om
• registrering,
• dronetegn og
• ansvarsforsikring.

Registrering
Trafik- og Byggestyrelsen tildeler droneejeren et personligt registreringsnummer, som skal sættes på dronen. Registrering af droner skal ske via en selvbetjeningsløsning på Trafik-og Byggestyrelsens hjemmeside http://www.tbst.dk.

Dronetegn
Føreren af en drone skal have et dronetegn for at flyve med droner uden for bymæssigt område. Dronetegn opnås ved at bestå en test om reglerne om flyvning med droner uden for bymæssigt område. Testen gennemføres via en hjemmeside.

Ansvarsforsikring
Droner, der vejer over 250 gram, skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring med en forsikringssum på omkring 7.000.000 DKK.

Bekendtgørelsen indeholder desuden regler om en generel hensyntagen til omgivelserne, ligesom der fastsættes krav om natflyvning, maksimal flyvehøjde og afstand til visse lokationer af hensyn til sikkerheden og privatlivets fred. For at sikre privatlivets fred er der krav om orientering og indhentning af tilladelser ved flyvning tæt på/over privat ejendom.

Læs mere her om landdronebekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=192127