/Images/dk/nyheder/Presse/2024/Presse - Landmænd holde debataften i Kjellerup 18.04.2024.pdf

/Files/Images/dk/nyheder/Pressemeddelse vedr. Temamøde om grøn energi.pdf

/Files/Images/dk/pdf/Presseklip/Læserbrev vedr. kvælstof og spildevand.pdf

Tiden er løbet fra DN’s ret til at rejse fredningssager

Dato: 12-04-2018

Af: Frede Lundgaard Madsen, formand for Landboforeningen Midtjylland, Nis Hjort, Formand for Vejle-Fredericia Landboforening og Christian Jensen, formand for Landboforeningen Kronjylland.

Det er med stor glæde, at vi i landboforeningerne ser Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance stille spørgsmålstegn ved Danmarks Naturfredningsforenings ret til at rejse fredningssager.
Det spørgsmål bakker vi enigt op bag.
For os at se, benytter DN sin særret til først og fremmest at rejse fredningssager for at forfølge bestemte overordnede politiske mål.

Vi må her understrege, at vi ikke anfægter DN’s ret til at tale naturens sag ud fra sin overbevisning, men alene, at foreningen, trods sin tydeligere og tydeligere, klare politiske linje, stadig har juridisk særstatus i forhold til fredningssager.

Som politisk organisation bør DN derfor sidestilles med resten af Danmarks politiske ngo-landskab og alene påtage sig en naturlig rolle som debattør, meningsdanner og lobbyist.
Alt andet er ude af trit med virkeligheden af i dag.

Læs hele indlægget her...