Nyt vedr. COVID-19

Dato: 30-10-2020

Regeringen har indført en række nye tiltag, der skal forhindre corona-smitte fra vandrende arbejdskraft

Coronatest af internationale medarbejdere

Fra mandag d. 26. oktober skal internationale medarbejdere fra højrisikolande i EU samt karantænelande uden for EU, Schengen og Storbritannien fremvise en negativ corona-test foretaget senest 72 timer før indrejsetidspunktet for at krydse den danske grænse. Det sker som følge af den øgede smittespredning blandt internationale medarbejdere i Danmark.

Kravet om en negativ test gælder ikke for grænsependlere, der dagligt krydser grænsen og for godstransport af hensyn til forsyningssikkerheden. Ifølge EU-lovgivningen er du grænsependler, hvis du arbejder i ét EU-land, men bor i et andet, som du vender tilbage til dagligt eller mindst én gang om ugen

Regeringen ønsker desuden at finde en model, hvor der ud over fremvisning af en negativ test ved grænsen følges op med et krav om test efter 2-4 dages ophold i Danmark. I den forbindelse er der igangsat trepartsdrøftelser mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om arbejdsgivernes mulighed for at pålægge ansatte at blive testet for coronavirus og blive oplyst om testens resultat.

Skærpet tilsyn ang. boligforhold

Blandt de øvrige tiltag til begrænsning af smitte fra internationale medarbejdere vil regeringen gennemføre skærpet tilsyn på arbejdspladser med vandrende arbejdskraft. Det gælder bl.a. landbrug- og skovbrugsområdet samt slagterier.

Tilsynsindsatsen vil bl.a. fokusere på boligforhold, hvor arbejdsgivere opfordres til at sikre, at der sker forebyggelse af coronavirus også ved ophold i boligen. Sundhedsstyrelsen udarbejder retningslinjer om forebyggelse af corona og hindring af smitte fra vandrende arbejdskraft, der deler husstand under ophold i Danmark, som kan understøtte arbejdsgiverne i denne opgave. L&F vil følge udviklingen af disse retningslinjer nøje.

Indtil da har L&F i samarbejde med bl.a. SEGES, GLS-A og 3F udarbejde flere faktaark og et idekatalog om, hvordan man kan begrænse smitte med coronavirus på arbejdspladser i landbrugs- og fødevaresektoren. Materialet kan findes på BAU Jord til Bord og er oversat til engelsk, polsk, rumænsk, litauisk og ukrainsk. 

Øvrige tiltag

Regeringen opfordrer til brug af mundbind i forbindelse med al samtransport med deltagelse af mere end to personer, hvor transporten er arbejdsrelateret. Dette gælder også transport til og fra arbejde.

Der opfordres endvidere til, at arbejdsgivere, hvor der er internationale medarbejdere på arbejdspladsen, skal organisere og fordele arbejdet, så det løses i mindre grupper, hvor det er de samme 5-10 personer, som arbejder og holder pause sammen.

For yderligere information om regeringens tiltag henvises til faktaark på beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

L&F er glade for at restriktionerne fortsat gør det muligt for de nødvendige internationale medarbejdere at komme til Danmark, men vil følge udmøntningen af tiltagene tæt for at sikre, at danske landmænd kan opretholde produktionen af fødevarer.

Har du spørgsmål til ovenstående? Så kontakt L&F:

  • Erhvervspolitisk konsulent Benedicte Gjerding Dahlberg på 2849 2610 / bgda@lf.dk
  • Erhvervspolitisk chef Morten Holm Østergaard på 3137 3111 / moos@lf.dk
  • Medlemschef Niels Kenneth Østergaard Scheel på 2488 3928 / nks@lf.dk