/Images/dk/nyheder/Presse/2024/Presse - Landmænd holde debataften i Kjellerup 18.04.2024.pdf

/Files/Images/dk/nyheder/Pressemeddelse vedr. Temamøde om grøn energi.pdf

/Files/Images/dk/pdf/Presseklip/Læserbrev vedr. kvælstof og spildevand.pdf

Nyhedsbrev maj 2016

Dato: 12-05-2016

Nyt fra deltidsudvalget

Deltidsarrangementet, under overskriften ”Fra bypige til bondekone” ved Marianne Jørgensen, blev en kæmpe succes! Vi var godt 100 tilhørere, der fik en fantastisk aften. Marianne Jørgensen leverede levende, morsomt og begavet underholdning i mere end to timer. Ind imellem blev man virkelig i tvivl om det var en foredragsholder eller en skuespiller der var på podiet, idet Marianne i sine fremstillinger af sine mange oplevelser sammen med ”bondemanden” (som hun betegnede sin mand), brugte hele gulvet og spillede på alle ”tangenterne”. Vi lærte også en del nye ord bl.a. ordet ”høsterisk” – og jo! Det skal staves med ”ø”! Ordet ”høsterisk” var den betegnelse (eller tilstand), som hun brugte om ”bondemanden” i høstperioden fra han begyndte med frøgræsset til al kornet var høstet. Når man er ”høsterisk” så kan man ikke tænke på andet end høst, man kan ikke forlade gården, man bliver apatisk selv ved en lille regnbyge osv. osv.!
Til alle jer, der endnu ikke har oplevet Marianne Jørgensen, så kan det kun anbefales!
Vi har således efterfølgende kun fået positive tilbagemeldinger på arrangementet – det er vi naturligvis glade for!

Næste deltidsarrangement er et gård-besøg Fredag den 23. september kl. 17.00 på ”Skovgården”, v. Svend og Lotte Bødker Jensen, Bjerrevej 93, 8840 Rødkærsbro. På Skovgården skal vi høre om Juletræsproduktion, Gårdbutik etc. 

Vi udsender nærmere information om dette arrangement efter sommerferien.

Klaus Høeg
Formand deltidsudvalget

Nyt Regionsudvalget for Kvæg Midt – Østjylland

LandboForeningen Midtjylland er sammen med en række foreninger gået sammen om at danne Regionsudvalget for Kvæg - Midt-Østjylland.

Det nye regionsudvalg har til formål at være bindeled mellem regionens kvægudvalg, landboorganisationer og Landbrug og
Fødevarer, Kvæg, At føre kvægpolitik i området, At formidle information til De bagvedliggende foreninger vedrørende kvægpolitiske emner og være forum for gensidig støtte ved varetagelse af lokale kvægudvalgs /kvægansvarliges interesser overfor omverdenen. 

Regionsudvalget er sammensat fra otte foreninger:
 Familielandbruget MIDT-Jylland - Anette Klausen
 Landboforeningen Kronjylland - Theo Van Diepen
 LandboForeningen Midtjylland - Kirsten Krukow og Michael Jensen
 Landboforeningen Odder-Skanderborg - Jeppe Ladefoged
 Samsø Landboforening - Jens Ole Ditlevsen
 Vejle-Fredericia Landboforening - Erik Moss Rasmussen
 Østjydsk Familielandbrug - Søren Eskildsen
 Østjysk Landboforening - Ole Jespersen
 Djursland Landboforening - Mogens Hjort Jensen

På udvalgets konstituerende møde blev Theo Van Diepen valgt til formand for Regionsudvalget for Kvæg Midt-Østjylland.

Nyt regionsudvalg for Svin

LandboForeningen Midtjylland er sammen med de ovenstående 8 foreninger gået sammen om at danne Regionsudvalget for Svin.

Det nye regionsudvalg har til formål at være bindeled mellem regionens svineudvalg, landboorganisationer og Videncenter for SvineProduktion,  At føre svinepolitik i området, At formidle information til de bagvedliggende foreninger vedrørende svinepolitiske emner og være forum for gensidig støtte ved varetagelse af lokale svineudvalgs /svineansvarliges interesser overfor omverdenen.

På udvalgets 1. møde blev Peter Sommer Jensen fra Kronjysk Landboforening valgt til formand.

Kommende arrangementer

Naturvandring

LandboForeningen Midtjylland afholder Torsdag den 19. maj 2016 kl. 19.00 - 21.30 Naturvandring i Gjern Bakker. Obs! det er en udfordrende tur på smalle skovstier, så gode travesko anbefales!!!
Mødested: Lille Amerika, 8883 Gjern, P4 ved kommuneplantagen (overfor Toften) Turen går over Solhøj og bl.a. rundt i Kommuneplantagen. Vi skal se kildedalen, som er helt speciel for Østjylland og den flotteste kildedal i Silkeborg Kommune. Turen går videre op til Naturcentret, hvor vi holder en kaffepause og hører mere om Gjern Bakker, området, historien og geologien, Natura 2000 mv.
Guider: Margaret Skovsen fra Gjern Natur og formand for LandboForeningen Midtjylland Frede Lundgaard Madsen.
LandboForeningen Midtjylland er vært ved kaffe og kage. Ingen tilmelding.

Sommermarkvandring

LandboForeningen Midtjylland afholder sammen med LMO sommermøde/markvandring d. 16/6 kl. 19.00 hos Susanne og Thomas Kuhr, Krogårdsvej 6, 8882 Fårvang. LandboUngdommen sælger pølser, øl og vand. LandboForeningen Midtjylland er vært ved gratis kaffe og kage. Vel mødt!